Ung och utsatt för brott

Brott kan ske i skolan, hemma, på fritidsgården, på väg till kompisen, på festen eller när som helst. Många ungdomar drabbas av brott som kan ge svåra och långvariga konsekvenser. Dessa konsekvenser kan göra att man får svårt att koncentrera sig i skolan, man törs inte gå ut själv, vill inte träffa kompisar, man blir lättirriterad, argsint och man kan få mardrömmar.

Det syns inte alltid utanpå att man varit utsatt för brott och att man mår dåligt men inuti råder kaos och allt bara snurrar. Ofta brukar det kännas bra att prata om det som hänt och att få sätta ord på de känslor man har inom sig. Kaoset lugnar då ner sig och det går lättare att möta vardagen i skolan och på fritiden.

Har man ingen förälder, en lärare eller annan vuxen som man känner förtroende för och kan prata med är man välkommen att vända sig till Brottsofferjouren Katrineholm Flen Vingåker. Vi har stödpersoner med erfarenhet av brottsofferarbete och som har tid att lyssna och hjälpa just Dig.

Många ungdomar som blivit utsatta för brott vågar inte anmäla detta till polisen. Det kan finnas många olika skäl till detta. Man kan till exempel vara rädd för gärningspersonen. Det kan också vara så att ungdomar ibland inte bara är offer utan också själva har begått brott. Det finns ibland också en attityd bland ungdomar att man inte ska anmäla brott till polisen.

Det är viktigt att göra en polisanmälan både för sin egen skull och för att rättsväsendet ska kunna fungera och hjälpa som det är tänkt. Den som polisanmäler förhindrar att personen i fråga fortsätter att begå brott och får förhoppningsvis istället hjälp med att förändra sitt beteende.

Stödpersonerna vid Brottsofferjouren Katrineholm-Flen-Vingåker förklarar hur en polisanmälan går till och om man så önskar kan stödpersonen följa med till polisen då polisanmälan ska göras.