Länkar

Nedan följer länkar till andra organisationers och myndigheters hemsidor:

Brottsofferjouren Sverige

Brottsoffermyndigheten

Har du blivit tilldömd skadestånd men gärningsmannen kan inte betala eller om gärningsmannen är okänd och du saknar försäkring kan du ansöka om brottsskadeersättning via Brottsoffermyndigheten. Gå in på deras hemsida eller ta kontakt med din lokala brottsofferjour.


Flens kommun

Behöver du hjälp från socialtjänsten eller annan instans i Flens kommun så klicka på länken ovan och se vilken hjälp de erbjuder.


Hopp-sexuella övergrepp

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller är du närstående till någon som blivit utsatt kan du ta kontakt med HOPP för stöd och hjälp.

Katrineholms kommun

Är du bosatt i Katrineholms kommun och behöver hjälp från socialtjänsten eller annan instans, klicka på länken ovan och se vilken hjälp de erbjuder.


Kronofogdemyndigheten

När du blivit tilldömd skadestånd är det i första hand kronofogden som ska se över om gärningsmannen kan betala. Gå in på hemsidan för mer information eller ta kontakt med din lokala brottsofferjour.

Kvinnofridslinjen

Kvinnojouren Miranda Katrineholm, Vingåker

Är du utsatt för hot eller våld i din relation och behöver ett skyddat boende, ta kontakt med kvinnojouren.

Polisen

Vill du göra en polisanmälan eller ha information så klickar du på länken ovan.

RFSL

Är du utsatt för hot och våld i din samkönade partnerrelation kan du vända dig till RFSL för råd och stöd.

Röda Korset

Vingåkers kommun

På hemsidan kan du se vilken hjälp kommunen kan erbjuda för just dig.