Bli volontär

Är du intresserad av att göra en insats för brottsoffer? Ta kontakt med kansliet för mer information  via

mail info@katrineholm.boj.se