Brottsutsatt

Att falla offer för ett brott kan kännas som att falla ner i ett svart hål som är svårt att ta sig upp ur. Begär inte av dig själv och dina närstående att du/ni ska förstå och hantera den utsatthet, de tankar och de känslor som plötsligt dyker upp. Kontakta Brottsofferjouren istället!

Brottsofferjouren Katrineholm Flen Vingåker kan erbjuda Dig som blivit utsatt för brott:

  • att få någon att prata med, vi har tid att lyssna på det Du vill berätta
  • information om hur en polisanmälan går till
  • stöd vid eventuell rättegång
  • Information om hur det går till i rättssalen
  • hänvisa till myndighetskontakter eller hälso- och sjukvården
  • hjälp att ställa krav på skadestånd
  • samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare

Vi kan erbjuda kontakt med en stödperson vars främsta uppgift är att vara medmänniska genom att ge stöd och hjälp till dig som blivit utsatt. För att göra det på ett bra sätt har alla stödpersoner genomgått en utbildning. Du berättar precis det du själv vill dela med dig av, till stödpersonen. Alla stödpersoner har skrivit på ett  tysthetslöfte så det du berättar stannar mellan dig och stödpersonen, ingenting förs vidare till någon annan. Vi  tar heller inte kontakt med andra aktörer såsom polis, advokat, socialtjänst m.fl. utan ditt medgivande.

Du kan ringa till oss:

072-502 31 87 eller så skickar du ett mail direkt till våra stödjare: stodjare@katrineholm.boj.se