Stödperson

Våra stödpersoner har genomgått en omfattande utbildning, blivit bedömda, godkända och där efter fått sin stödjarlegitimation.

Deras uppgifter är:

  • Att ta personlig kontakt med dig som brottsoffer och i första hand lyssna på och hjälpa dig att formulera dina känslor, upplevelser och bekymmer.
  • Att upprätthålla kontakten för fortsatt samverkan och rådgivning så länge detta bedöms nödvändigt.
  • Att ge stöd och information inför rättegång och vid behov vara ett moraliskt stöd under samt efter rättegången.
  • Att ge stöd och information inför kontakten med aktuella myndigheter, försäkringsbolag, advokater, m.fl.
  • Att vid behov hänvisa till eller förmedla social, juridisk, psykologisk eller medicinsk hjälp eller förmedla kontakt med annan sakkunnig hjälp som kan vara nödvändig.

Viktigt!

Det är du som brottsoffer som i första hand själv ska agera. Stödpersonen ska inte ta över det som ska göras, utan endast ge ”hjälp till självhjälp”. Detta är nödvändigt för att du ska återfå handlingskraft och självkänsla.

Stödpersonerna har ett etiskt tystnadslöfte, vilket betyder att löftet visserligen inte är juridiskt bindande, men dock moraliskt bindande.