Bli medlem

Som medlem kan du vara med och påverka verksamhetens utformning och delta i de evenemang som föreningen arrangerar.Dessutom ingår en prenumeration på tidningen Brottsoffer som ges ut av Brottsofferjourens Förbundskansli och utkommer med fyra nummer per år, i medlemsavgiften.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5455-7004 alternativt swish 123 160 11 60

Medlem under 25 år                     50:-

Stödjande medlem                      100:-

Stödjande familj                          150:-

Stödjande företag-förening           400:-

Glöm inte att uppge namn och adress och e-post till den som avgiften avser.

Tack för ditt bidrag.